ความคืบหน้าการฉีดวัคซีน COVID-19 ในประเทศไทย

อัพเดทเมื่อ
เม.ย.พ.ค.มิ.ย.
ตั้งแต่เริ่มฉีด18 มิ.ย.อัตราเร็ว 14 วัน
จำนวนวัคซีนที่ฉีด7,219,668215,885
จำนวนวัคซีนคงเหลือ69,266

เมื่อไรจะฉีดวัคซีนครบ ?

470,966 โดส/วัน เพื่อให้ครบ 50 ล้านคน ในสิ้นปี0%37%75%ม.ค. 22

ด้วยความเร็วการฉีดวัคซีนเฉลี่ย 7 วัน ณ ปัจจุบันที่ โดส/วัน คาดว่าประชากร 70% ในประเทศไทยจะได้รับวัคซีนในอีก เดือน

จำนวนวัคซีนที่ฉีดแยกตามผู้ผลิต

เส้นแสดงจำนวนค่าเฉลี่ย 7 วันของวัคซีนยี่ห้อต่าง ๆ ที่ฉีดทั่วประเทศ

AstraZenecaSinovac50,000100,000150,000200,000มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.

แผนที่สถานการณ์วัคซีน

จำนวนโดสครอบคลุมประชากร
9%
19%
29%
38%
48%
ข้อมูลไม่พอ


ที่มาข้อมูล: ระบบติดตามการขนส่งวัคซีน มหาวิทยาลัยมหิดล (อัพเดทล่าสุดเมื่อ 18 มิถุนายน 2021), สถิติประชากรศาสตร์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ, รายงานประชากรแฝง สำนักงานสถิติแห่งชาติ

การฉีดวัคซีนรายจังหวัดแยกตามอายุ

ข้อมูลเมื่อ 18 มิถุนายน 2021
จังหวัดรวมทั้งจังหวัดผู้สูงอายุ
ภูเก็ต
48.5%
35.5%
ระนอง
14.8%
19.3%
กรุงเทพมหานคร
13.8%
11.3%
สมุทรสาคร
13.4%
20.0%
พังงา
10.3%
13.9%
นนทบุรี
9.4%
8.0%
ตาก
9.3%
10.1%
สุราษฎร์ธานี
7.0%
6.1%
สมุทรปราการ
6.9%
8.1%
บุรีรัมย์
6.8%
3.5%